Aktualności z przedszkola

List Ministra Zdrowia skierowany do rodziców i opiekunów

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Stąd inicjatywa skierowania listu Ministra Zdrowia bezpośrednio do rodziców/ prawnych opiekunów dzieci. Podkreślenie roli rodziców w procesie uświadamiania dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony jest ważne w procesie edukacji zdrowotnej jak podkreśliła Pani Barbara Nowacka Minister Edukacji. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Zdrowia skierowanym do rodziców i opiekunów.

Kategoria: Z przedszkola