COVID - 19

 Lp.  Nazwa dokumentu  Pobierz plik PDF
 1.

UPOWAŻNIENIA, ZGODY I OŚWIADCZENIA, RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Pobierz plik PDF
 2.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID – 19 W PRZEDSZKOLU NR 1/ŻŁOBKU NR 1 W SIEMIATYCZACH

Pobierz plik PDF
 3.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 1 W SIEMIATYCZACH

 Pobierz plik PDF
 4.

DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA KARTA EPIDEMIOLOGICZNA - PRZEDSZKOLE

 Pobierz plik PDF
5.

DOBROWOLNA KWALIFIKACYJNA KARTA EPIDEMIOLOGICZNA - ŻŁOBEK

Pobierz plik PDF