Kilka słów o naszym przedszkolu

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do przedszkola dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.

 

Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach to miejsce, w którym stwarzamy każdemu dziecku szansę

na rozwój na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowujemy dzieci do twórczego rozwiązywania problemów,

ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

Istniejemy, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci oraz stwarzać warunki do twórczego działania, przyswajania umiejętności przydatnych w dalszym życiu.

Wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,

wpieramy w codziennych wyzwaniach.

Oferujemy kompetentnych nauczycieli, funkcjonalne, estetyczne sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki.

Zapewniamy bogaty program dydaktyczny, warunki wielokulturowej edukacji dziecka, w tym również dziecka niepełnosprawnego.

Pragniemy tworzyć przedszkole bezpieczne, silnie zintegrowane ze środowiskiem rodzinnym, w którym każdy będzie czuł się ważny.