Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 • Schodzenie się dzieci
• Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, badawcze itp.)
• Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym)
• Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu – gr. młodsze
• Ćwiczenia poranne – gr. starsze
• Czynności porządkowe
• Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne)
8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 – 10.00

• Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
• Zabawy z jęz. obcym nowożytnym
• Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela

gr. młodsze:10-20 min., gr. starsze: 20-30 min.

10.00 – 10.15

Drugie śniadanie.

10.15 – 11.30

• Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, prace ogrodnicze i porządkowe)
W przypadku niekorzystnej pogody:
• Zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka lub organizowane przez nauczyciela
• Przygotowanie do obiadu (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne)

11.30 – 12.00

Obiad.

12.00 – 14.15

• Czas odpoczynku - leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – gr. młodsze
• Czas relaksu – bajkoterapia, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne – gr. starsze
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci
• Realizacja projektów edukacyjnych
• Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań
• Zajęcia dodatkowe
• Czynności porządkowe
• Przygotowanie do podwieczorku (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne)

14.15 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 16.35

• Zabawy muzyczno-ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, gry stolikowe
• Słuchanie utworów literatury dziecięcej
• Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
• Praca z zespołem dzieci lub indywidualna (wyrównawczo - stymulująca, praca z dzieckiem zdolnym)
• Zabawy swobodne dzieci podejmowane z własnej inicjatywy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
• Czynności porządkowe, pożegnanie dzieci.