Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy w kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów i pasji dzieci. Praca indywidualna z dziećmi przejawiającymi trudności oraz zdolnymi. Gry konstrukcyjne oraz tematyczne.

8.15 – 8.30

Czynności porządkowo-higieniczne: sprzątanie zabawek, mycie rąk.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne prowadzone w oparciu o podstawę programową. Zajęcia dydaktyczne.

10.00 – 10.15

Drugie śniadanie.

10.15 – 11.05

Spacery, wyjścia tematyczne, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy kierowane oraz swobodne w sali.

11.05 – 11.15

Czynności porządkowo-higieniczne.

11.15 – 12.00

Obiad.

12.00 – 14.00

Poobiedni odpoczynek, relaksacja, bajkoterapia, odpoczynek przy muzyce.

Dzieci starsze – zajęcia wyrównawcze, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

14.00 – 14.15

Czynności porządkowo-higieniczne.

14.15 – 14. 45

Podwieczorek.

14.45 – 16.15

Zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne i stolikowe, zajęcia w małych grupach, czytanie książek, indywidualna praca i rozmowa z dzieckiem. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Czynności porządkowe. Rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

16.15 - 16.30 Dezynfekcja sal, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.