Projekt edukacji sportowej "Trzymaj formę!"

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju organizmu dziecka, dlatego Projekt edukacji sportowej "Trzymaj formę" promuje aktywność fizyczną wśród najmłodszych.

 

Celami projektu jest:

-zachęcanie do aktywności ruchowej, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej poprzez gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy przy muzyce, spacery i wycieczki;
-zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi;
-tworzenie okazji do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w sali zabaw, na powietrzu, na sali gimnastycznej, hali sportowej, na wycieczce na spacerze, na boiskach sportowych „Orlik”;
-propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie sportu i rekreacji;
-zachęcanie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi.