Ogólnopolski projekt edukacyjny "Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy"

projekt edukacyjny wrobelek elemelek

Projekt edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest to kolejny projekt w kórym bierzemy udział, promujący dawną literaturę dziecięcą. Tak jak w poprzednich projektach opierać się będzie na książce, tym razem „ O wróbelku Elemelku” H. Łochockiej. Ma on na celu wprowadzić dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzić ciekawość przyrodniczą, promować czytelnictwo, wzbogacić ogólną wiedzę o świecie, poznać rolę wróbli w naszym życiu. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego. Jesteśmy pewni, że wróbelek stanie się przyjacielem dzieci!