" Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!"- Projekt Edukacyjny

Głównym założeniem projektu „Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!”” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń ruchowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych.
Cele projektu:
• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
• rozwijanie zdolności poznawczych,
• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez
obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a
zdrowiem człowieka,
• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia
pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich
wyborów,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów
przyrodniczych
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych