Dokumenty

 

L.p.Nazwa dokumentuLink do dokumentu
1. Klauzula informacyjna Otwórz
2. Deklaracja dostępności Otwórz
3. Statut Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach Otwórz
4. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w Przedszkolu nr 1 w Siemiatyczach Otwórz
5. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w Żłobku nr 1 w Siemiatyczach Otwórz
6. Procedura przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola Otwórz
7. Procedura postępowania w przypadku chorób Otwórz
8. Procedura wyjść, spacerów i wycieczek organizowanych
przez Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach
Otwórz
9. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności
wychowawcze i przejawiającym agresję
Otwórz
10. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NR 1 W SIEMIATYCZACH Otwórz
11. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W SIEMIATYCZACH Otwórz