Dokumenty

 

L.p.Nazwa dokumentuLink do dokumentu
1. Klauzula informacyjna Otwórz
2. Deklaracja dostępności Otwórz
3. Statut Przedszkola nr 1 w Siemiatyczach Otwórz
4. Procedura przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola Otwórz
5. Procedura postępowania w przypadku chorób Otwórz
6. Procedura wyjść, spacerów i wycieczek organizowanych
przez Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach
Otwórz
7. Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności
wychowawcze i przejawiającym agresję
Otwórz
8. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NR 1 W SIEMIATYCZACH Otwórz
9. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W SIEMIATYCZACH Otwórz